Optimizacija spletnih strani

Kdorkoli se danes ukvarja s spletno prodajo, bi se moral zavedati, da spletna optimizacija ni veA? le moA?nost, ampak je nuja. Dandanes se tako rekoA? vsa podjetja ukvarjajo s spletno optimizacijo. Lahko bi celo rekli, da je spletna optimizacija novo polje, kjer se na spletu bijejo konkurenA?ne vojne za prevlado na trgu.

Da bi se podjetja pojavila tam, kjer jih njihovi kupci A?akajo z odprtimi denarnicami, je trebaA�spletneA�stranioptimizirati za iskalnike.A�OptimizacijaA�spletnihA�straniA�je skupek postopkov, s katerimi zagotovimo, da se bo vaA?aA�spletnaA�stranA�pojavila med prvimi iskalnimi zadetki na iskalnikih.A�OptimizacijaA�spletnihA�stranitemelji na vsebinah, ki so objavljene naA�spletnihA�straneh. Iskalniki s svojimi robotiA�spletneA�straniA�redno pregledujejo in jih nato po A?tevilnih kriterijih razvrA?A?ajo. UstrezneA�straniA�na vrh, nepomembne na dno. Da bi ljudje naA?li to, kar podjetja prodajajo, morajo podjetja zadostiti kriterijemA�spletnihA�iskalnikov. Da pa ne bi bila stvar preveA? roA?nata,A�spletniA�iskalniki spreminjajo te kriterije in jih nikomur ne povejo. Tako je na primerA�spletniA�iskalnik Google naredil korenite spremembe v svojem iskalnem algoritmu ravno v zaA?etku tega leta.A�SpletneA�strani, ki ste jih na doloA?eno kljuA?no besedo nekoA? naA?li na vrhu med zadetki, so zdaj globoko zakopane.

ZaA�optimizacijoA�spletnihA�straniA�je pomembno, da podjetja vedo, kaj ljudje na spletu iA?A?ejo ter kako to poA?nejo. A?etrtina ljudi na iskalnikih A?eli najti neko toA?no doloA?enoA�spletnoA�stran. Z iskalniki si pomagajo, ker ne poznajo natanA?nega naslovaA�spletneA�strani. Naslednja skupina so iskalci informacij, ki jih zanima nakup, vendar potrebujejo veA? informacij. Takih je 40 odstotkov vseh uporabnikovA�spletnihA�iskalnikov. Tretja skupina so ljudje, ki A?elijo po spletu nekaj kupiti, sodelovati v nagradni igri ali se prijaviti na prejemanje novic. Za podjetja je zanimiva zlasti tretja skupina kupcev. Nekoliko bolj dolgoroA?no pa lahko gradijo odnos tudi z drugo skupino kupcev, ki se A?e odloA?ajo za nakup.

Kako izbrati kljuA?ne besede, da boA�optimizacijaA�spletnihA�straniA�prinesla kar najveA? koristi? Odgovor ni preprost. To je pravzaprav najtrA?i delA�optimizacije. Ko je jasno, katere so primerne kljuA?ne besede, je A?as za pripravo privlaA?ne vsebine. VsebinaA�spletnihA�straniA�nikoli enaka vsebini tiskanih materialov. NaspletnihA�stranehA�veljajo posebne zakonitosti. Drugo praviloA�optimizacijeA�spletnihA�straniA�se glasi: obiskovalciA�spletnihA�straniA�ne berejo. Kaj pa potem poA?nejo naA�spletnihA�straneh? To, kar vsi naredimo, ko dobimo v roke revijo. Ali zaA?nemo brati na prviA�straniA�in jo preberemo do zadnjeA�strani? Niti ne. Revijo najprej prelistamo in preletimo naslove. A?e nas naslov pritegne, se lotimo podrobnejA?ega branja. In enako velja zaA�spletneA�strani. Pri A?emer je branje besedila na ekranu za 30 odstotkov bolj naporno kot na papirju. ObiskovalciA�spletnihA�straniA�besedilo preletijo, zato mora biti napisano na poseben naA?in. In besedilo odloA?a o tem, kako dolgo se bodo obiskovalci zadrA?ali naA�spletnihA�straneh, ali bodo kaj kupili oz. poklicali in ali se bodo nanje A?e kdaj vrnili. Skoraj 80 odstotkov obiskovalcevA�spletnihA�straniA�besedila naA�spletnihA�stranehA�samo preleti in jih ne prebere v celoti. Zato morajo biti besedilaA�spletnihA�straniA�vsaj za polovico krajA?a od besedil na papirju. Biti morajo kratka, berljiva in razumljiva. Dolga besedila postanejo bolje berljiva, A?e so razdeljena na poglavja in odstavke. Dobra besedila obiskovalca vodijo poA�spletnihA�stranehA�in ga spodbujajo k izvrA?evanju A?elenih akcij.

Pomembno je tudi, da se besedila naA�spletniA�straniA�redno spreminjajo. Vsebine je bolje dodajati v rednih intervalih kakor veA?jo koliA?ino naenkrat. Besedila naA�spletnihA�stranehA�morajo biti brezhibna.SpletneA�straniA�s slovniA?nimi in tipkarskimi napakami so teA?ko berljive, neprivlaA?ne in pri obiskovalcihspletnihA�straniA�vzbujajo obA?utek nezaupanja. Pomemben je tudi poloA?aj kljuA?nih besed. Besedam, ki se pojavljajo viA?e naA�spletnihA�straneh,A�spletniA�iskalniki dodelijo veA?jo teA?o kot tistim pri dnu. Poleg same postavitve kljuA?nih besed znotraj besedila pa je A?e pomembno, da se te pojavljajo tudi znotraj nekaterih elementov HTML naA�spletniA�strani. To velja na primer za naslovA�spletneA�strani, hiperpovezave a��

OptimizacijaA�spletnihA�straniA�je kot kuharski recept. Tak, ki se sproti spreminja. NajboljA?i kuharji so taki le zato, ker poznajo recept in so jed A?e velikokrat pripravili.

Wordpress website enhanced by true google 404